جامعه حسابداران رسمی ایران

نوع وب: 
وب سایت
وب سایت: 
http://www.iacpa.ir

جامعه حسابداران رسمي ايران به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي ، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي ، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع بر اساس لايحه مصوب 1372/10/21 و اصلاحيه مورخ 17/11/1372 مجلس شوراي اسلامي ( قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابدارن ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي) رسميت يافته و از نيمه دوم سال 1380 فعاليت خود را آغاز كرده است. طبق ماده 2 اساسنامه هدف از تشكيل جامعه عبارتست از تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه اي بر كار حسابداران رسمي از طريق:

الف ـ تشكل حسابداران رسمي

ب ـ بهبود و گسترش خدمات حرقه اي از طريق كمك در تهيه، تدوين، اشاعه و ارتقاي اصول و استانداردهاي حسابداري، حسابرسي، خدمات مالي و آيين نامه رفتار حرفه اي

پ ـ بالابردن دانش تخصصي حسابداران رسمي از طريق گسترش و بهبود آموزش ، انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصي و حرفه اي

ت ـ حمايت از حقوق حرفه اي اعضا

ث ـ برقراري ارتباط مستمر فني و حرفه اي بين اعضا

ج ـ ارتباط با موسسات و تشكلهاي حرفه اي منطقه اي و بين المللي و درصورت نيازعضويت در آنها

لینک های اصلی پایگاه اطلاع رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران عبارتند از :