داوران حساب ( حسابداران رسمی )

کشور: 
ایران
شهر: 
تهران
تلفن: 
٨٨٧٢۴٨۴١ -٨٨٧٢۴٨۶١
آدرس: 
ميرزاي شيرازي- بالاتر از خيابان استاد مطهري -خيابان شهدا-پلاك ١٢ -طبقه ۴ -واحد ١٧

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
شرکا ء : محمد ابراهيم بصيرت - شعبان حبيب پورکوچكي - محمد سليماني - حسين شريفي يزدي